logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov synagoga špitální kostel sv. Ducha

Chomutov - Šichtův důl

Informace

Navštíveno: 31. 3. 2021

Historie: Tento důl je jedním z mnoha, které se vymykají představě o těžbě hnědého uhlí na Chomutovsku. Původně zde byl v 18. století založen totiž založen hlubinný důl Georg Zeche na těžbu hnědého uhlí. Tento důl se rozkládal v místech skanzenu stará ves mezi roubenkou, statkem a mlýnem. Vstupovalo se do něj z ulice Šichtův důl, kde se dodnes zachovali původní hornické stavby. Tento důl pak v místě jámy dosáhl hloubky 19 m. Tento hlubinný důl zde fungoval až do počátku 20. století, kdy jej nahradil povrchový Šichtův důl někdy mezi lety 1902 – 1905. V tomto dole se pak těžilo až do poloviny 20. století a místo, které poukazuji na mapě sloužilo jako výsypka. Nakonec byl tento důl někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století zarovnán pro nově vzniklý skanzen Stará Ves. Důl tak připomíná již jen zarostlá výsypka, pár zachovaných staveb a tři důlní vozíky sloužící jako pomník těžby.

Zdroj: https://www.7energy.com/cz/media/pdf/dn201704.pdf

Zdroj: https://mineralycv.webgarden.cz/rubriky/temata/historie/doly-chomutova-a-okoli-i

Dojmy: Důl, který nebýt důlních vozíků a pár budov je již téměř neznatelný.

Mapa

Fotografie

Šichtův důl v Chomutově
Šichtův důl v Chomutově
Šichtův důl v Chomutově
Šichtův důl v Chomutově
Šichtův důl v Chomutově
×