logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov Šichtův důl špýchar

Chomutov - špitální kostel sv. Ducha

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Původní gotický špitální kostel byl založen v 16. století. Několikrát vyhořel. Nejprve v roce 1598 vyhořel a na jeho místě si postavili pak protestanti vlastní kostelík, ale i ten vyhořel roku 1638 a v roce 1642. Poté byl zase obnoven. Po rekatolizaci v něm byla umístěna od roku 1664 socha Panny Marie, kterou údajně dostal jeden chomutovský měšťan darem od jakéhosi míšeňského rytíře. Záhy začala být uctívána chomutovskými měšťany, jak o tom svědčily četné děkovné nápisy. K této mariánské soše byly pořádány na mariánské svátky poutě. Po posledním požáru v roce 1774 došlo v letech 1778–1781 k celkovému znovupostavení kostela v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Svému původnímu účelu sloužil tento kostel až do roku 1945, kdy získala kostel Pravoslavná církev. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel však nebyl dostatečně udržován a postupně chátral. Své částečné rekonstrukce se tento kostel dočkal v 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/spitalni-kostel-sv-ducha-13225523

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ducha_(Chomutov)

Dojmy: Krásný kostel, u kterého je škoda, že si nezachoval svůj původní vzhled.

Mapa

Fotografie

špitální kostel sv. Ducha v Chomutově
špitální kostel sv. Ducha v Chomutově
špitální kostel sv. Ducha v Chomutově
špitální kostel sv. Ducha v Chomutově
×