logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov odpočivný kámen pivovar Horní ves

Chomutov - odpočivný kámen

Informace

Navštíveno: 31. 3. 2021

Historie: Tento odpočivný kámen byl vztyčen pro mě neznámo, kým roku 1625 na staré úvozové cestě mezi obcemi Přečaply a Bílenec u litinového kříže. Tento fakt dokládá záznam historika Schellbergera z první poloviny 20. století, který na kameni zmiňuje nápis OCH 1625. Nakonec se tento kříž dočkal svého transferu roku 2007, kdy byl přenesen ze svého původního místa na místo současné ve skanzenu Stará Ves.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Odp_kameny/Chomutov_skanzen_ok.html

Dojmy: Jednoduchý odpočivný kámen, který je již v současnosti prost všech nápisů.

Mapa

Fotografie

odpočivný kámen v Chomutově
×