logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov Odpočivný kámen odpočivný kámen

Chomutov - odpočivný kámen

Informace

Navštíveno: 31. 3. 2021

Historie: Tento odpočivný kámen byl vztyčen pro mě neznámo kdy a kým na silnici z Chomutova do Postoloprt poblíž obce Droužkovice, kde stál u sochy sv. Jana Nepomuckého. Tento odpočivný kámen může být jedním z těch, které nechal vystavět v letech 1650 – 1691 opat Oseckého kláštera Laurencius Scipio. V roce 2007 byl tento odpočivný kámen přenesen ze svého původního místa na současné místo ve skanzenu Stará Ves.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Odp_kameny/Chomutov_skanzen_ok.html

Dojmy: Zajímavý a tvarem poněkud netypický odpočivný kámen, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

odpočivný kámen v Chomutově
odpočivný kámen v Chomutově
×