logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Boleboř dům čp. 86 pomník obětem 1. světové války

Boleboř - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Nejstarší zdejší gotický kostel je v Boleboři připomínán roku 1374. Tento kostel byl v průběhu třicetileté války vypálen a postupně chátral. Později jej nahradil jednolodní barokní kostel svatého Mikuláše z let 1725–1729, který byl navržen architektem Janem Kryštofem Koschem v barokním slohu. Loď i presbytář měly elipsovitý půdorys, kasulová okna a plackové klenby. Před západním průčelím stála hranolová věž, která bývala součástí ještě staršího vyhořelého gotického kostela. Kostel spolu s farou a dalšími dvanácti domy dne 27. října 1947 vyhořel a jeho zřícenina již nebyla nikdy obnovena a byla stržena v roce 1959. Na jeho místech byla roku 1993 postavena nová kaple na náklady původních německých obyvatel. Vysvěcena byla 23. srpna 1993 litoměřickým biskupem Josefem Kouklem. Nová stavba z architektonického hlediska bývá nazývána kaplí, nicméně z hlediska liturgického se jedná o filiální kostel. Nakonec v roce 1999 byla k této kapli přistavěna samostatná zvonice, do které byl umístěn zvon z Orasína.

Zdroj: http://www.znicenekostely.cz/?load=detail&id=13729

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Bolebo%C5%99)

Zdroj dobové fotografie: http://www.znicenekostely.cz/?load=detail&id=13729

Dojmy: Dříve malebný kostel, který je vidět na zapůjčené dobové fotografii, je bohužel již jen zdejší minulostí.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Mikuláše v Boleboři
kostel sv. Mikuláše v Boleboři
kostel sv. Mikuláše v Boleboři
kostel sv. Mikuláše v Boleboři
kostel sv. Mikuláše v Boleboři
kostel sv. Mikuláše v Boleboři
×