logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Březno dům čp. 26 dům čp. 40

Březno - dům čp. 32

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemní je zděné pravděpodobně z lomového kamene a na něj navazuje pravděpodobně hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století prodělala tato stavba úpravy, jako přistavění předsíně, které jí dali její současný vzhled.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 32 v Březně
dům čp. 32 v Březně
×