logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Boleboř dům čp. 10 dům čp. 12

Boleboř - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém Krušnohorském slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene a patro je hrázděné a kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. V průběhu 19. či 20. století byla k tomuto stavení přistavěna přístavba, čímž získala stavba svůj současný vzhled.

Dojmy: Malebná vesnická usedlost, která je jednou z ukázek zdejší původní zástavby.

Mapa

Fotografie

dům čp. 11 v Boleboři
dům čp. 11 v Boleboři
dům čp. 11 v Boleboři
×