logo prehis.cz Cestování okres Cheb Úšovice Valy

Vackovec

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Vackovec, známý také jako Watzgenreuth v němčině, je malebná vesnice, která se nachází jen 2 km jihovýchodně od Milhostova. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1304, kdy byla poprvé písemně zmíněna.

Vackovec byl původně v držení pánů z Hartenberka, kteří ho vlastnili od konce 13. století. Oldřich z Hartenberka prodal část vsi waldsasenskému klášteru, zatímco Taut z Hartenberka odkázal druhou část vsi tomuto klášteru. Vackovec se tak stal součástí klášterního majetku v okolí Lubů, kde tvořil samostatné zboží.

V roce 1348 klášter předal celý lubský újezd, včetně Vackovce, Rüdigerovi ze Sparnecku. Během 15. století se majitelé Vackovce často měnili, přičemž některé dvory vlastnili chebští měšťané. Koncem 15. století se Vackovec dostal do rukou chebského měšťana Hanse Ruprechta a jeho potomků, kteří ho vlastnili až do poloviny 16. století.

V roce 1561 se Vackovec stal majetkem Českého království jako odúmrť a stal se majetkem dvorské komory. Král Rudolf II. ho v roce 1604 propůjčil Jindřichovi z Písnice. Jeho synové v roce 1612 převedli toto léno na Jiřího Multze z Valdova. Vackovec zůstal v rukou Multzů až do počátku 18. století, kdy přešel do rukou chebských měšťanů.

Ve vsi stávalo panské sídlo, které bylo pravděpodobně postaveno ve 14. století. První zmínka o něm je až z roku 1561.

V roce 1701, když Jáchym Arnošt z Hartenberka sepsal svou závěť ve Vackovci, byla vesnice stále živoucí komunitou. Po jeho smrti však skončila rezidenční úloha místní tvrze, protože majitelé vsi již žili jinde.

Historie Vackovce je plná změn a nejistot. Není jasné, kolik panských sídel zde v průběhu let vzniklo. Existence tvrze je někdy spojována s věží uprostřed vsi. Po jejím zániku byla na jejím místě pravděpodobně postavena nová věž, datovaná do 16. století. Tato věž, skládající se z velké čtverhranné konstrukce o dvou patrech a kryté sedlovou střechou, spolu s nízkým patrovým stavením, stála ještě na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Bohužel, poté byla zbořena a dnes po ní nezůstalo nic.

Při jihovýchodním okraji Vackovce se nachází několik kilometrů dlouhé těleso nedostavěné Sudetské dálnice. Stavba byla zahájena na počátku druhé světové války, aby po připojení českého pohraničí k nacistickému Německu zajistila lepší dopravní spojení v tzv. Sudetské župě. Slavnostní výkop proběhl 7. prosince 1938 za účasti Rudolfa Hesse a Konrada Henleina. Avšak koncem dubna 1942 byla výstavba z finančních důvodů zastavena a v poválečné době bylo nedokončené těleso ponecháno svému osudu.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se z Vackovce stala samostatná obec. V této době zde žilo celkem 101 obyvatel. Avšak po druhé světové válce a následném odsunu německého obyvatelstva se vesnice stala součástí obce Milhostov. Dle sčítání lidu z roku 2011 zde žilo celkem 26 obyvatel. Vackovec tak představuje fascinující příběh proměny a přežití skrze staletí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vackovec

Dojmy: Maličká vesnička, u které se nachází jedna přírodní památka.

Mapa

Památky a zajímavosti

NPP Bublák a niva Plesné ve Vackovci