logo prehis.cz Cestování okres Cheb Prameny PR Mokřady pod Vlčkem Radnice

Prameny - PR Vlček

Informace

Navštíveno: 25. 12. 2018

Historie: Vlček je přírodní rezervace, která se nachází na kopci Vlčí kámen ve Slavkovském lese. Byla vyhlášena v roce 1966 a pokrývá plochu 59,54 ha. Tato oblast se nachází v jihozápadní části hadcového hřbetu Vlčího kamene, který je 883 m n. m., což z něj činí nejvýše položenou hadcovou oblast v České republice. Nachází se zhruba 2 km od Pramenů.

Vlček je součástí velkého hadcového tělesa v mariánsko-lázeňském metabazitovém komplexu, což je největší hadcová oblast v Českém masivu. Ve vrcholové části lokality jsou výchozy hadce obnažené a vytvářejí menší skalky. Zvětráváním hadce s vysokým obsahem hořčíku vznikl specifický substrát, který výrazně ovlivňuje zdejší vegetaci. Substrát má nízký obsah živin a vysokou koncentraci těžkých kovů, zejména niklu, chromu a kobaltu, což pro většinu rostlin znamená toxicitu. Právě tato toxicita je podle botaniků důvodem výskytu specifické hadcové vegetace, která se dokáže vyrovnat se špatnými podmínkami a chybí jí konkurence jiných rostlin.

Na území převládají původní porosty borovice lesní. V bylinném patře roste vzácný hvozdík lesní, vřesovec pleťový a lilie zlatohlavá. Na sušších místech území roste zimostrázek alpský a horská plavuň vranec jedlový. Ve skalních trhlinách rostou kapradiny sleziník nepravý a sleziník hadcový. Vzácně se na části území vyskytuje endemický rožec kuřičkolistý a svízel sudetský.

Obratlovci jsou zastoupeni běžnými druhy světlých lesů. Hnízdí zde čáp černý, hojný je datel černý. Ve starší literatuře se na území uvádějí tokaniště vzácného tetřívka obecného, ten však již ze Slavkovského lesa téměř vymizel a na lokalitě nebyl nově potvrzen. Naposledy zde byl pozorován v roce 1983.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8Dek_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Dojmy: Sice sem je výšlap, ale myslím že pro takovou krásnou přírodu to stojí za to.

Mapa

Fotografie

PR Vlček v Pramenech
PR Vlček v Pramenech
PR Vlček v Pramenech
PR Vlček v Pramenech
PR Vlček v Pramenech
PR Vlček v Pramenech
PR Vlček v Pramenech
×