logo prehis.cz Cestování okres Cheb Podlesí Pomezí nad Ohří

Polná

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Polná, známá do roku 1947 jako Hirschfeld, je malebná vesnice, která se rozkládá asi 2 km jihozápadně od Hazlova. Její historie sahá až do roku 1307, kdy byla součástí jednoho celku spolu s vesnicemi Lipnou, Franky a Podílnou, který patřil rodu Zedtwitzů z Libé. Tento rod držel vesnici až do poloviny 19. století, kdy byla patrimoniální správa zrušena a Polná se stala součástí obce Skalka. V roce 1880 se Polná osamostatnila a stala se samostatnou obcí.

V roce 1930 zde žilo celkem 524 obyvatel. Avšak po odsunu německého obyvatelstva se vesnice vylidnila a byla dosídlena obyvateli z vnitrozemí. Tato změna měla za následek dramatický pokles počtu obyvatel, takže v roce 1947 zde žilo již jen 117 obyvatel a mnoho původních domů bylo postupně strženo. V roce 1961 se Polná stala součástí obce Hazlov, kam spadá dodnes. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 49 obyvatel. Polná je tedy příkladem vesnice, která prošla mnoha změnami a přizpůsobila se novým okolnostem. Její historie je svědectvím o proměnách, které postihly mnoho vesnic v České republice během 20. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poln%C3%A1_(Hazlov)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihozápadně od Hazlova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 5 v Polné
dům čp. 10 v Polné
PR Ztracený rybník v Polné
smírčí kříž 0025 v Polné
smírčí kříž 0653 v Polné
smírčí kříž 0956 v Polné