logo prehis.cz Cestování okres Cheb Polná dům čp. 10 smírčí kříž 0025

Polná - PR Ztracený rybník

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Ztracený rybník je přírodní rezervace, byla vyhlášena v roce 1997 o celkové rozloze 11,45 ha. Důvodem ochrany je přechodové rašeliniště ostřicomechového typu s významnou květenou. Jde o dva rybníčky, ve kterých po prokopání hrázek v nich ubylo vody a nádrže zarostly mechy a mokřadními rostlinami. Mezi ohrožené druhy rostlin v oblasti patří ostřice bažinná, ostřice plstnatoplodá nebo bika sudetská. V oblasti rostou i orchideje prstnatec Fuchsův a nepoměrně vzácnější bradáček srdčitý. Ve smrčině hnízdí čáp černý, který zde minimálně do roku 2006 vyváděl své mladé.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_rybn%C3%ADk

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_rybn%C3%ADk

Dojmy: Zajímavé místo, které jsem bohužel nenavštívil, a tak zde trochu podvádím.

Mapa

Fotografie

PR Ztracený rybník v Polné
PR Ztracený rybník v Polné
×