logo prehis.cz Cestování okres Cheb Okrouhlá dům čp. 27 Valdštejnův dub

Okrouhlá - tvrz Okrouhlá

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Vesnice Okrouhlá, která se poprvé písemně připomíná v roce 1299, má bohatou a fascinující historii. Původně byla lénem rodu Paulsdorferů, kteří ji pronajímali. Ve 14. století zde byla postavena gotická tvrz, pravděpodobně chebským měšťanem Matějem Erbelem, který se však zadlužil a v roce 1361 musel vesnici i s tvrzí prodat. Tento prodej je považován za nejstarší exekuční prodej na Chebsku.

Vesnici zakoupil za 100 hřiven stříbra chebský patricijský rod Einsiedlů. Na počátku 15. století se vesnice stala majetkem chebského rodu Junckerů, kteří se ve vládnutí střídali se spřízněným rodem Rudischů. Tyto rody jsou zmiňovány v letech 1421, 1431 a 1446. V roce 1450 byla tvrz i celá vesnice vypálena vojskem Jiřího z Poděbrad. Tato událost je také první přímou písemnou zmínkou o tvrzi.

Tvrz byla následně obnovena v renesančním stylu, přičemž renesanční úpravy se týkaly pouze interiérů. V roce 1560 byli majiteli tvrze chebští měšťané Kramerové, kteří vlastnili i sousední Podhrad. V roce 1633 přešla vesnice i s tvrzí díky sňatku do rukou Adama Schmiedla ze Seeberka. Jeho rod držel tvrz až do roku 1779, kdy ji prodal za 37 000 zlatých mlynáři Kryštofu Muckovi.

Po vymření rodu Mucků v roce 1885 získal tvrz chebský měšťanský rod Haberzettlů. V 80. letech 19. století prošla tvrz přestavbou podle plánů architekta Karla Haberzettla v historizujícím romantickém slohu a získala tak svůj současný vzhled. Původní příkop s valem byl zrušen a na jeho místě vznikla rozlehlá zahrada a zemědělský dvůr.

Rod Haberzettlů držel tvrz až do roku 1945, kdy byla tvrz znárodněna a stala se majetkem státního statku. Během tohoto období tvrz i přilehlý dvůr velmi chátraly. V době mé návštěvy byla tvrz ve velmi sešlém stavu a okolní hospodářské stavby byly ve špatném až dezolátním stavu.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tvrz-18398113

Dojmy: Zajímavá tvrz, která z velké části má dodnes zachovaný svůj původní gotický vzhled. Jedná se o jednu z mála dodnes stojících tvrzí na Chebsku.

Mapa

Fotografie

tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
tvrz Okrouhlá v Okrouhlé
×