logo prehis.cz Cestování okres Cheb Okrouhlá tvrz Okrouhlá

Okrouhlá - Valdštejnův dub

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tento památný strom byl pojmenován podle pověsti, že pod tímto stromem zastavil dne 24. února 1634 průvod, který transportoval nemocného Albrechta Valdštejna při jeho úprku z Plzně do Chebu. Právě na počest tohoto velitele byl strom v roce 1910 takto pojmenován. Ať je tato historka pravdivá či nikoliv, tak je jisté že se jedná o impozantní strom s mohutným dutým kmenem. Dle měření z roku 2000 tento strom je vysoký 26,5 metru a obvod kmene je 674 cm. V této době bylo stáří tohoto stromu odhadováno na 400 – 460 let.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejn%C5%AFv_dub_(Okrouhl%C3%A1)

Dojmy: Krásný a impozantní strom.

Mapa

Fotografie

Valdštejnův dub v Okrouhlé
Valdštejnův dub v Okrouhlé
Valdštejnův dub v Okrouhlé
Valdštejnův dub v Okrouhlé
×