logo prehis.cz Cestování okres Cheb Okrouhlá dům čp. 9 tvrz Okrouhlá

Okrouhlá - dům čp. 27

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost se skládá z patrového zděného stavení a několika hospodářských stavení. Právě tato hospodářská stavení jsou zajímavá tím, že jedno z hospodářských stavení je hrázděné a druhé má zděné přízemí, na které navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a hrázděným štítem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 27 v Okrouhlé
dům čp. 27 v Okrouhlé
dům čp. 27 v Okrouhlé
dům čp. 27 v Okrouhlé
×