logo prehis.cz Cestování okres Cheb Nová Ves Nový Kostel

Nový Drahov

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Nový Drahov, známý také jako Rohr v němčině, je malebná vesnice, která se nachází zhruba kilometr severozápadně od Třebeně. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1272, kdy byla poprvé zmíněna jako statek rychtáře Konráda Rohra a jeho potomků.

V průběhu 14. a 15. století prošla vesnice řadou změn, kdy byla rozdělena mezi několik majitelů. Později se stala součástí města Cheb, které vlastnilo část vesnice až do konce patrimoniální správy. Další část vesnice patřila ke Skalné.

Nový Drahov byl samostatnou obcí v letech 1869 až 1950. Poté byl v letech 1961 až 1978 součástí obce Třebeň. Od roku 1979 do roku 1990 byl součástí Františkových Lázní, ale od roku 1990 opět spadá pod Třebeň.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla vesnice vysídlena a postižena demolicemi. Některé zemědělské usedlosti byly zbořeny, ale většina historické zástavby zůstala zachována a ve vesnici nevznikly žádné rušivé novostavby. Díky tomu představuje Nový Drahov významný celek lidové architektury Chebska.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 43 obyvatel, což dodává vesnici pocit klidu a pohody. Nový Drahov je skutečně fascinující místo, které odráží bohatou historii a kulturu regionu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Drahov

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 6 v Novém Drahově
dům čp. 7 v Novém Drahově
dům čp. 10 v Novém Drahově
dům čp. 13 v Novém Drahově
dům čp. 14 v Novém Drahově
kaplička v Novém Drahově
kaplička v Novém Drahově