logo prehis.cz Cestování okres Cheb Nebesa Nový Drahov

Nová Ves

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Nová Ves, známá také pod německým názvem Neudorf, je malebná vesnička, která se rozkládá jen 2,5 km na jihovýchod od Křižovatky. Její historie sahá až do roku 1395, kdy byla poprvé písemně zmíněna. Bohužel, další historie této vesnice je zahalena tajemstvím.

Nicméně, je známo, že po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Nová Ves stala samostatnou obcí. Tuto samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Křižovatka. Tato změna představovala novou kapitolu v její historii, která pokračuje až do dnešních dnů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Ves_(K%C5%99i%C5%BEovatka)

Dojmy: Malá vesnička, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Nové Vsi
dům čp. 8 v Nové Vsi