logo prehis.cz Cestování okres Cheb Nový Drahov boží muka dům čp. 6

Nový Drahov - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: V srdci vesnice Nový Drahov, kde se odráží tradice Chebského lidového stylu, stojí usedlost, která je živým dědictvím minulosti. Tato usedlost, postavená v průběhu první poloviny 19. století, je dokonalým příkladem tohoto architektonického stylu a zároveň ukazuje vývoj zemědělských staveb té doby.

Nejstarší částí této uzavřené zemědělské usedlosti je obytná budova, která je datována rokem 1805 nad vstupem. Tato budova je patrová, kde přízemí je zděné a patro je hrázděné s hrázděnou pavlačí. Celá budova je pak pokryta sedlovou střechou, která je zdobena bohatě zdobeným hrázděným štítem s nikou, kde se původně nacházela soška světce.

Usedlost je doplněna třemi hospodářskými budovami, které jsou propojeny vjezdovou branou. Tato usedlost se do dnešních dnů zachovala v původní podobě a je tak krásným a reprezentativním příkladem místní zástavby. Je to skutečný poklad, který nám připomíná historii a tradice tohoto regionu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15232766

Dojmy: Nádherná lidová usedlost.

Mapa

Fotografie

dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
dům čp. 1 v Novém Drahově
×