logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně PR Smraďoch rozhledna Hamelika

Mariánské Lázně - PR Žižkův vrch

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Žižkův vrch je přírodní rezervace, byla vyhlášena v roce 2004 o celkové rozloze 11,27 ha. Důvodem ochrany je zde lesní porost s vysokým podílem buku (Fagus sylvatica) a příměsí klenu (Acer pseudoplatanus) i dalších listnáčů, blížících se složením původním porostům, které se v této oblasti dříve nacházeli. Podloží území tvoří enkláva amfibolického dioritu až gabra, obklopená porfyrickou žulou v mariánskolázeňském metabasitovém komplexu. Na svazích se nacházejí horninové sutě, často tvořené velkými balvany. Tyto sutě pak zde tvoří jev zvaný půdotok, kdy se postupně posouvají směrem dolů z kopce ročně o několik cm. Ve spodní části svažitého terénu výrazně dominuje bukový les s příměsí klenu, ve střední části až po vrchol Žižkova vrchu dominuje klen s příměsí buku, lípy, jasanu a dubu. Dosazována je zde jedle (Abies alba). V bylinném patře roste kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), hrachor jarní (Lathyrus vernus) a svízel vonný (Galium odoratum). Roztroušeně zde roste nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon), vzácně lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Na území pravidelně hnízdí datel černý (Dryocopus martius), krahujec obecný (Accipiter nisus) a puštík obecný (Strix aluco). Časté jsou přelety krkavce velkého (Corvus corax) a čápa černého (Ciconia nigra). Z obojživelníků zde žije ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Ichthyosaura alpestris) a skokan hnědý (Rana temporaria).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEk%C5%AFv_vrch

Dojmy: Příjemný a klidný les, kde člověk může vidět, jak vypadala dříve zdejší krajina.

Mapa

Fotografie

PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
PR Žižkův vrch v Mariánských Lázních
×