logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně kostel Nanebevzetí Panny Marie Krucifix

Mariánské Lázně - kostel sv. Vladimíra

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: V Mariánských Lázních, oblíbeném lázeňském městě, které navštěvovali hosté z Ruska, byl postaven Chrám sv. Vladimíra. Tento chrám byl výsledkem touhy ruských hostů mít v lázních místo pro pravoslavné bohoslužby.

Přestože kníže Golicyn již v roce 1825 věnoval peníze na výstavbu pravoslavného chrámu, tyto prostředky byly nakonec použity na výstavbu římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie, protože se stavba pravoslavného chrámu jevila jako příliš náročná.

S rostoucím počtem ruských návštěvníků a pacientů v Mariánských Lázních však rostla i potřeba pravoslavného chrámu. Pravoslavné bohoslužby se tak začaly konat v zadním traktu radnice, kde byla instalována přenosná kaple.

V roce 1882 se věřící pokusili shromáždit prostředky na stavbu chrámu, ale banka, kde byly peníze uloženy, zkrachovala. Další pokus o zahájení výstavby proběhl v devadesátých letech pod vedením výmarského kněze Nikolaje Nikolajeviče Pisarevského.

Pisarevskij vybral v roce 1898 parcelu pro stavbu chrámu a uspořádal sbírku. Během jednoho roku bylo shromážděno dostatečné množství prostředků a 24. července 1900 byl položen základní kámen chrámu. Stavba byla dokončena o dva roky později a 8. července 1902 byl chrám zasvěcen svatému Vladimírovi.

Chrám spadal pod ruský pravoslavný chrám v Drážďanech, ale bohoslužby zde vykonával otec Nikolaj. V roce 1902 bylo při chrámu zřízeno Popěčitělstvo – správní výbor, který měl na starosti hospodaření chrámu. Před druhou světovou válkou se o chrám staral pravoslavný biskup Sergij a doživotním kurátorem chrámu se stal někdejší starosta města Franz Nadler.

Během války byl Chrám sv. Vladimíra pod správou ruského exilového biskupství v Berlíně. Po válce se začala vytvářet stálá pravoslavná farnost, přičemž k jejímu vytvoření přispěli i volyňští Češi, kteří se vrátili do Čech. V roce 1951 získala chrám Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.

Od roku 1956 probíhaly v chrámu opravy střechy a fasády, které spolufinancoval stát. V polovině 90. let byl zrekonstruován exteriér i interiér chrámu do dnešní podoby. Autorem projektu tohoto eklektického chrámu je známý architekt Nikolaj Vladimirovič Sultanov, člen Petrohradské akademie umění. Stavbu realizoval Gustav Wiedermann, který se také podílel na plánech.

Tento poměrně malý chrám má půdorys rovnoramenného kříže se zaoblenými konci a jedinou turbanovitou kopuli se zlatým šestiramenným křížem. Vchod do chrámu zdobí mozaiky sv. Vladimíra a sv. Olgy v něstěrovském stylu. Sv. Vladimír je zobrazen také nad vraty chrámu. Žluté stěny jsou oživeny štuky na červených kabřincových výplních, kolem oken a vrat.

Nad vchodem do chrámu se nachází zvonice, ve které ale chybí původní zvony, které byly zrekvírovány pro válečné účely během první světové války. Nové zvonky byly instalovány díky státním úřadům v roce 1972.

V chrámu se nachází jeden z nejkrásnějších ikonostasů v Česku. Ikonostas vznikl na konci 19. století ve Společnosti na výrobu porcelánových a fajánsových výrobků M. S. Kuzněcova v Kuzněcovu. Na výrobě majolikového ikonostasu se podíleli chemici, malíř, ikonograf, sochař a brusič. Lomený ikonostas, který připomíná barevný chrám s kopulemi a kříži, je pokryt zlatem a kobaltem. Roku 1900 získal první cenu Grand Prix de France na světové výstavě v Paříži. Původně byla před ikonostasem zlatá mříž, tu ale odcizili nacisté během druhé světové války.

Tímto končí příběh Chrámu sv. Vladimíra, který je důležitou součástí kulturního dědictví Mariánských Lázní a představuje významný symbol pravoslavné víry v České republice. Chrám sv. Vladimíra je dnes považován za jeden z nejkrásnějších pravoslavných chrámů v Česku. Jeho bohatá historie a jedinečná architektura ho činí významnou památkou, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_Vladim%C3%ADra_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Nádherný pravoslavný kostel, který stojí určitě za návštěvu.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
kostel sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
kostel sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
kostel sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
kostel sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
kostel sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
×