logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně kolonáda Maxima Gorkého kostel sv. Vladimíra

Mariánské Lázně - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je římskokatolický děkanský kostel stojící uprostřed Goethova náměstí v Mariánských Lázních. Kostel v novobyzantském slohu byl postaven na místě zděné kaple Narození Panny Marie z roku 1820. Kaple byla ještě dvakrát stavebně rozšiřována nejprve v roce 1835 a následně v roce 1843, ale z kapacitních důvodů přestala vyhovovat a v roce 1848 byla stržena. O výstavbu nového chrámu se zasloužil především tepelský opat Marian Heinl, který zřídil v Mariánských Lázních samostatnou farnost. Přál si vybudovat kostel, který by se stal důstojnou dominantou města. Proto bylo pro stavbu vybráno vyvýšené, ze všech stran dobře viditelné místo. Do Mariánských Lázní přijížděli hosté z Východu i ze Západu a proto bylo opatovým přáním vyjádřit v architektuře chrámu myšlenku spojení západní a východní křesťanské kultury. Tomu nejlépe odpovídala představa Mnichovského architekta Johanna Gottfrieda Gutensohna, který navrhl chrám podle vzoru byzantských osmibokých staveb. O sloupy, které nesou empory vytvořil J. Krammer z Prahy a o výmalbu tohoto kostela se pak postarali Strauss a Hochenögg z Mnichova. Štukatérskou výzdobu pak vytvořili Bader a Pellegrini. Stavba započala v roce 1844 a dokončena byla v roce 1848. Nad hlavním vchodem do kostela byl umístěn znak zakladatele kláštera Teplá, blahoslaveného Hroznaty, tři jelení parohy v zlatém poli. Uvnitř jsou písmena M. J. H. A. T. vyjadřující, že kostel nechal postavit Marian Josef Heinl, tepelský opat neboli Abt Teplensis. Zasvěcení kostela opatem Marianem Heinlem se konalo dne 19. listopadu 1848. Oficiální zasvěcení pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem proběhlo dne 8. září 1850. Bohužel zvony, které se nacházeli v tomto kostelu, především zvon z roku 1835 od W. Sedlmayera z Plané a zvon z roku 1847 od J. di Valle z Chebu, tak tyto zvony byly zrekvírovány na válečné účely. Tento kostel se se svým netypickým půdorysem a vzhledem zachovali do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Zdroj: https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nanebevzeti-panny-marie-14718531

Dojmy: Krásný a velmi zajímavý kostel.

Mapa

Fotografie

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních
×