logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lipová Loužek

Lomnička

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Lomnička, známá také jako Steingrub v němčině, je malebná vesnice, která se nachází jen 2,5 km východně od Plesné. Její historie sahá až do roku 1348, kdy ji rytíř Rüdiger von Sparneck zakoupil od kláštera ve Waldsassenu. Tato vesnice byla původně součástí východní a střední části Lubského újezdu a její farnost byla spojena s kostelem v Křižovatce.

V pozdním 15. století se Lomnička stala majetkem rodu Šliků, kteří ji připojili k panství Lesná. V průběhu 40. let 16. století se vesnice dostala do rukou rodu Multzů z Valdova, kteří ji vlastnili až do počátku 18. století.

Mezi lety 1720 a 1725 byl v Lomničce postaven malý barokní zámeček, který se stal jedním z několika správních míst panství Lesná - Valdov. V roce 1842 prošel zámeček rozsáhlou přestavbou a byl rozšířen.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Lomnička stala samostatnou obcí. Tuto samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Plesná, kam patří dodnes. Bohužel, v roce 1968 byl zdejší zámek kvůli dezolátnímu stavu zbořen bez jakéhokoli průzkumu. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 94 obyvatel. Lomnička je tedy vesnicí s bohatou historií a příběhy, které čekají na to, aby byly vyprávěny.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lomni%C4%8Dka_(Plesn%C3%A1)

Dojmy: Menší vesnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 69 v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
pomník obětem 1. světové války v Lomničce
smírčí kříž 0049 v Lomničce
židovský hřbitov v Lomničce