logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lomnička dům čp. 69 pomník obětem 1. světové války

Lomnička - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: V malé obci, kde lidé toužili po svém vlastním kostele, byla v roce 1892 zahájena výstavba klasicistního kostela. Plány na jeho výstavbu byly vytvořeny autorem, který zůstává neznámý. Během výstavby však došlo k vyčerpání finančních prostředků. Tehdejší majitelé panství Hartenbergové se rozhodli převzít náklady na výstavbu kostela. Díky jejich štědrosti byl kostel vysvěcen již v roce 1895. O tři roky později, v roce 1898, byl kolem kostela založen hřbitov.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války kostel přestal být udržován a postupně chátral. V roce 1995 byla opravena fasáda čelní stěny kostela a střecha věže. V průběhu prvního dvacetiletí 21. století probíhaly postupné opravy kostela a ty pokračují i nadále. I přes pomalý průběh oprav, obec stále doufá, že se jejich milovaný kostel jednoho dne vrátí k původní slávě.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný vesnický kostelík.

Mapa

Fotografie

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomničce
×