logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lipoltov Lomnička

Lipová

Informace

Městský erb:

600px-Lipova_CH_CZ_CoA

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Lipová, známá také jako Lindenhau v němčině, je malebná obec, která se rozkládá asi 10 km jihovýchodně od Chebu. Přestože dnes nevypadá jako les, na počátku 18. století byla tato oblast pokryta lipovým lesem. Tento les byl v majetku rodu Metternichů, kteří vlastnili i nedaleký zámek Kynžvart.

Kolem roku 1700 začalo mýcení lipového lesa a na jeho místě byl založen statek. Kolem tohoto statku se postupně začali usazovat usedlíci. Vesnice Lipová je zachycena na Müllerově mapě z roku 1719 a v roce 1788 zde bylo zmiňováno již 33 usedlostí.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Lipová stala součástí obce Jesenice, kam spadala až do roku 1921. V tomto roce se Lipová stala samostatnou obcí a zůstala jí dodnes.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války došlo k postupné demolici zdejších historických staveb. Dodnes se zde zachovalo jen několik z nich. Podle sčítání lidu z roku 2021 zde žije celkem 743 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipov%C3%A1_(okres_Cheb)

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Lipov%C3%A1_u_Chebu

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chebu, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 1 v Lipové
dům čp. 17 v Lipové
dům čp. 18 v Lipové