logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lipová dům čp. 17

Lipová - dům čp. 18

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Vesnice, která se rozkládá v malebné krajině, skrývá usedlost, která je svědkem mnoha generací. Tato usedlost, postavená v druhé polovině 18. století, je ukázkou typického Chebského lidového stylu. Její architektura je jako časová kapsle, která nás zavede zpět do doby, kdy byla postavena.

Usedlost prošla významnou přestavbou v druhé polovině 19. století, která jí vtiskla její současný vzhled. Tato přestavba byla pečlivě provedena tak, aby zachovala původní charakter stavby.

Celý komplex usedlosti byl navržen jako uzavřený zemědělský dvůr, který se skládá z obytného domu, stodoly a kolny. Obytný dům, nejstarší část areálu, je postaven jako přízemní stavba s kombinací zděné a roubené konstrukce. Tato kombinace materiálů dodává domu jedinečný charakter.

Sedlová střecha obytného domu je doplněna bohatě zdobenými hrázděnými štíty, které přidávají na estetické hodnotě celé usedlosti. Hospodářské budovy jsou postaveny jako hrázděné stavby, což je další ukázka tradičního stavebního stylu této oblasti. Tato usedlost je skvělým příkladem toho, jak architektura dokáže zachovat a odrážet historii a kulturu místa.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-16314306

Dojmy: Nádherná vesnická zemědělská usedlost.

Mapa

Fotografie

dům čp. 18 v Lipové
×