logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lipová dům čp. 17

Lipová - dům čp. 18

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Tato usedlost následně prodělal v průběhu 2. poloviny 19. století přestavbu, která dala této usedlosti její současný vzhled. Celá usedlost byla vystavěna jako uzavřený zemědělský dvůr, který se skládá z obytného domu, stodoly a kolny. Nejstarší část tohoto areálu je právě obytná stavba, která byla postavena jako přízemní stavbě, kde přízemí je částečně zděné a částečně roubené. Na toto přízemí pak navazuje sedlová střecha a bohatě zdobené hrázděné štíty. Hospodářská stavení jsou pak stavěná jako hrázděná stavba.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-16314306

Dojmy: Nádherná vesnická zemědělská usedlost.

Mapa

Fotografie

dům čp. 18 v Lipové
×