logo prehis.cz Cestování okres Cheb Kladská dům přírody Kladská NPR Kladské rašeliniště

Kladská - Lovecký zámeček Kladská

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: V roce 1873 se kníže Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg stal majitelem místního polesí. Téhož roku navštívil pátou světovou výstavu ve Vídni, která probíhala od května do září. Zaujaly ho zde stavby se zámečkem, postavené ve švýcarsko-tyrolském slohu podle návrhů švýcarského architekta Jacquesa Grose z Curychu. Po skončení výstavy kníže areál zakoupil a nechal jej přesunout a znovu sestavit na svém pozemku.

První stavbou, která byla postavena, byl samotný zámeček. Jeho výstavba probíhala v letech 1877 až 1878 pod dohledem architekta Grose. Zámeček byl bohatě zdobený jak zvenčí, tak zevnitř, a stal se mistrovským dílem řemeslné práce. Byl postaven na místě původní hájovny. Knížeti však vadila hlučná pila v blízkosti, ale tento problém se vyřešil, když pila vyhořela.

Původně měl zámeček a les zdědit prvorozený syn knížete, ale ten nečekaně zemřel, stejně jako druhorozený syn. Díky tomu se majitelem stal princ Otto Sigismund Schönburg-Waldenburg. Miloval hony na zvěř, a tak založil druhou největší oboru v českých zemích, kde se pěstovalo přes tisíc kusů vysoké zvěře. Kvůli této vášni měl časté spory se svým sousedem z Lázní Kynžvart, Metternichem. Zatímco Metternich pěstoval les pro produkci dřeva a zvěř byla lovena, Otto pěstoval les pro chov zvěře.

V roce 1920 si princ ve svých 53 letech vzal herečku Emilii Friederike Handschke. Protože nepocházela ze šlechtického rodu, ostatní šlechtici se odmítali s princem stýkat. Princi to ale nevadilo, jelikož se zamiloval do místní přírody a téměř nikdy neopouštěl Kladsko.

Aby byla zvěř v klidu, šlechtic zakázal na území Kladské používat automobily. Dokonce i prezident T. G. Masaryk musel dne 31. července 1927 jet na Kladskou oklikou přes Sangerberg. Princ si oblíbil Bolševník velkokvětý, který zde pěstoval, ale tato invazivní rostlina se mu vymkla kontrole a přemnožila se.

Princ zemřel na selhání srdce dne 11. listopadu 1936. K jeho smrti se váže legenda o bílém jelenovi, kterého princ zastřelil a jehož hlavu si vystavil jako trofej. Legenda praví, že ten, kdo takového jelena zastřelí, má do roka a do dne zemřít. Princ byl po smrti pohřben nedaleko zámečku, kde má hrob v lese dodnes.

Po konci 2. světové války v roce 1945, kdy se měly americké jednotky stáhnout a přenechat území rudé armádě, se herečka, vdova po princi, zalekla a prchla do Německa, kde v roce 1964 zemřela. V roce 1956, kdy zde již byl vojenský sektor a zámeček sloužil jako velitelství, se v revíru objevil opět bílý jelen. Všichni se ho báli zastřelit kvůli legendě, až na velitele vojenského sektoru Ing. J. Poláka, který legendě nevěřil a jelena skolil. Všichni pak napjatě sledovali, kdy velitel zemře, ale jeho smrt nepřišla.

Dne 29. září 1963 vypukl v zámečku požár, který ho těžce poškodil a spálil veškeré dřevěné vybavení. Vojenským lesům se podařilo zámeček opravit do původní podoby podle původních vzorů a fotografií. Díky tomu můžeme tento malebný zámeček obdivovat až do současnosti.

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/areal-kladska/

Dojmy: Nádherný zámeček, který je spolu s okolními hospodářskými stavbami dominantou této osady.

Mapa

Fotografie

Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
Lovecký zámeček Kladská v Kladské
×