logo prehis.cz Cestování okres Cheb Krapice Krásné

Krásná

Informace

Městský erb:

800px-Krasna_CH_CZ_CoA

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Krásná, známá také jako Schönbach či Schönbach bei Asch v němčině, je malebná obec ležící jen 2 km severozápadně od centra města Aš. Její historie sahá až do roku 1331, kdy byla součástí majetku Neubergů a byla osvobozena od daní.

V roce 1395 a poté v roce 1417 se o Krásné píše v klášterní knize a v listině zaslané králi Václavu IV. jako protest Chebských proti okupaci Ašska norimberským purkrabím. Kolem roku 1400 se Krásná stává majetkem Zedtwitzů, kteří ji vlastní po více jak 500 let až do roku 1945.

V roce 1642 se Zedtwitzové usazují v Krásné, když se Podhradské panství rozděluje na několik menších. Původně zde stála tvrz, či panský dvůr, do kterého se právě roku 1642 část rodu nastěhovala. Bohužel v roce 1656 část dvoru se správní budovou vyhořela.

V roce 1667 nechal Jan Jiří Zedtwitz přestavět původní správní budovu na barokní zámek. Okolo roku 1828 však zámek vyhořel, a kvůli nedostatku peněz nebyl Zedtwitzi nikdy plně rekonstruován. Zámek poté putoval od jednoho majitele k dalšímu, a po 2. světové válce zůstal opuštěný a chátral. V 50. letech 20. století byl poté pro špatný stav stržen.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. V roce 1898 zde byl otevřen pivovar Krásná, jehož zajímavá budova byla po válce až do nedávné doby nevyužívaná a v troskách.

Vysídlení německého obyvatelstva z Československa v roce 1945 způsobilo téměř vylidnění Krásné. Některé okolní vesnice, jako třeba Újezd, zůstaly zcela bez života. V rámci zřizování hraničního pásma byla většina těchto vesnic vybydlena a domy strženy a srovnány se zemí.

V roce 1910 se v Krásné uvádí nejvyšší počet obyvatel, a to 2 348. Mezi lety 1960 a 1989 byla Krásná součástí města Aše, poté se stala samostatnou obcí zástavbou přímo navazující na Aš. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 628 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_(okres_Cheb)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Menší obec, která se nachází severozápadně od Aše, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům eč. 10 v Krásné
hřbitov Újezd v Krásné
pomník obětem 1. světové války v Krásné
zaniklá ves Újezd v Krásné
zámek Větrov v Krásné