logo prehis.cz Cestování okres Cheb Krásná Křepkovice

Krásné

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Vesnice Krásné, známá také pod německým názvem Schönthal, je malebné místo, které se nachází jen asi 1 km severně od Třech Seker. Ačkoli je tato vesnice historicky poměrně mladá, její příběh je fascinující. První písemná zmínka o Krásném pochází z roku 1838, což naznačuje, že vesnice byla pravděpodobně založena v první polovině 19. století na území panství rodu Metternichů.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Krásné stalo součástí obce Tři sekery, kam spadalo až do roku 1890. V tomto roce se vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961. Od tohoto roku je Krásné opět součástí obce Tři Sekery.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 278 obyvatel, což dodává vesnici živý a komunitní charakter. Krásné je skutečně krásné místo s bohatou historií a živou komunitou. Je to místo, kde se historie a současnost snoubí v harmonickém souladu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A9_(T%C5%99i_Sekery)

Dojmy: Maličká vesnička, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 159 v Krásném
pomník obětem 1. světové války v Krásném