logo prehis.cz Cestování okres Cheb Krásná pomník obětem 1. světové války zámek Větrov

Krásná - zaniklá ves Újezd

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Újezd, známý také jako Mähring, byl malebný vesnička, která se nacházela 4 km severozápadně od obce Krásná. Jeho historie sahá až do roku 1331, kdy byl v držení Neubergů. Vesnice byla původně nazývána Merring, ale v 18. století získala svůj dnes známější název Mähring.

Vesnice byla domovem německých zemědělců, kteří od 16. století prováděli luteránské bohoslužby. Tyto bohoslužby podporovali místní Zedtwitčtí páni, kteří získali Újezd od Neubergů na přelomu 14. a 15. století. Vesnice byla rozdělena na tři části: Horní ves, Dolní ves a Kout.

V roce 1890 dosáhl Újezd svého vrcholu s 350 obyvateli, což vedlo k povýšení vesnice na obec. Počet obyvatel však začal klesat, zejména mezi světovými válkami. V roce 1939, kdy bylo provedeno poslední sčítání lidu, měl Újezd 42 domů a 175 obyvatel.

Po druhé světové válce, v roce 1946, byli všichni němečtí obyvatelé vysídleni a Újezd zůstal opuštěný. Domy byly drancovány a ničeny, až byly v roce 1953 všechny odstřeleny a srovnány se zemí.

V 70. letech 20. století byla v Újezdě postavena rota pohraniční stráže, která byla po pádu komunistického režimu opuštěna na počátku 90. let 20. století. V roce 2008 byl na místě, kde stával újezdský mlýn, postaven Most Evropy. Tento dřevěný most stojí na základech původního mostu přes Mlýnský potok v blízkosti Panského rybníka, který byl v minulosti používán jako koupaliště.

Most Evropy je památkou na vesnici Újezd a dalším krokem českého a německého přátelství. Byl postaven za spolupráce Smrčinského spolku Aš a Domovského spolku města Aše v Rehau s městy Aš a Rehau a obcí Krásná. Slavnostního přestřižení pásky se v červenci zúčastnilo mnoho lidí z obou stran hranice.

V budoucnu obec Krásná plánuje zřízení turistické stezky, která by navazovala na německou cyklotrasu a vedla by okolo bývalého hřbitova a památníku. Přibližně 500 metrů od Mostu Evropy se nachází nejzápadnější bod České republiky.

V roce 2009 byly v Újezdě postaveny tři 2MW větrné elektrárny, které budou energií napájet mateřskou obec Krásná. Tato oblast je dnes připomínkou bohaté historie a symbolizuje naději na budoucí přátelství mezi Českou republikou a Německem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezd_u_Kr%C3%A1sn%C3%A9

Dojmy: Dříve malá, dnes již zaniklá vesnice.

Mapa

Fotografie

zaniklá ves Újezd u Krásné
zaniklá ves Újezd u Krásné
zaniklá ves Újezd u Krásné
zaniklá ves Újezd u Krásné
zaniklá ves Újezd u Krásné
zaniklá ves Újezd u Krásné
×