logo prehis.cz Cestování okres Cheb Hoštěc Hraničná

Hranice

Informace

Městský erb:

800px-Hranice,znak

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Hranice, město známé také pod německým názvem Roßbach, je nejzápadnější bod České republiky a nachází se přibližně 29 km severozápadně od Chebu.

První písemná zmínka o Hranicích pochází z roku 1413, kdy Konrád z rodu Neubergů, který vlastnil většinu Ašska a mnoho sousedních vesnic v dnešním Německu (Sasku i Bavorsku), prodal obec rodině Zedtwitzů. Rod Neubergů se dostal na konci 14. století do finančních problémů a byl nucen prodat většinu svého majetku. Zedtwitzové pak ovlivňovali Hranice až do druhé světové války.

V roce 1542 se v Hranicích začalo šířit luteránství, které rychle přijali místní obyvatelé. O několik let později, v roce 1549, byly majetky Zedtwitzů darovány hraběti Jindřichu IV. z Plavna jako poděkování za jeho podporu během Šmalkaldské války.

V roce 1591 začali Zedtwitzové v Hranicích vydávat první cechovní oprávnění, čímž se zde začala rozvíjet řemesla jako křejčovství, obuvnictví, mlynářství, zednictví, tesařství a tkalcovství. V roce 1633 vypukl na Chebsku černý mor, který si vyžádal i v Hranicích 40 životů. Během 17. století, kdy se v českých zemích šířila rekatolizace, odvolávali se Zedtwitzové na práva, která jim byla dána, konkrétně na svobodu vyznání. Císař však nepovolil žádné výjimky, a v roce 1629 museli evangeličtí duchovní opustit jak Hranice, tak Aš.

V roce 1648, po skončení třicetileté války, se Zedtwitzové rozhodli využít podmínek vestfálského míru a do Hranic, Aše a Podhradí přivedli zpět evangelické faráře.

V roce 1822 byla postavena nová škola a po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Hranice staly samostatnou obcí. V roce 1850 zde byl otevřen poštovní úřad a v roce 1868 byl založen spolek dobrovolných hasičů. V roce 1913 byly založeny místní noviny a v roce 1881 byly Hranice povýšeny císařem Josefem I. na městys.

Počátkem 19. století se v Hranicích začal rozvíjet textilní průmysl. V roce 1806 patřily výrobny v Hranicích k nejsilnějším v Čechách a dokonce předstihly i město Aš. Tento rozkvět však skončil v roce 1840, kdy rada Hranic zamítla návrh, aby plánovaná silnice z Chebu do Plavna vedla přes jejich obec. Obávali se, že během případné další války by armády proudily skrz Hranice, stejně jako tomu bylo již několikrát v minulosti. Toto rozhodnutí však mělo za následek pokles výroby, protože bez silničního a železničního spojení nebylo možné vyvážet výrobky do světa.

Od roku 1892 se v hranických továrnách začali vyrábět také ubrusy, záclony a později i koberce. V roce 1885 byl zprovozněn úsek železnice Aš-Hranice a v roce 1906 úsek Hranice-Adorf. Železnice hodně pomohla zdejšímu průmyslu, ale již nikdy nevrátila jeho stav z počátku 19. století.

První světová válka přinesla městu bídu, hladomor a utrpení. Lidé nedostávali hlavní potraviny někdy i celé dny a ostatní potraviny a hygienické potřeby se do Hranic nedostaly i celé měsíce. Byly vyhlašovány sběry kovů, které byly prodávány, a za získané prostředky bylo nakupováno jídlo.

Sílící hnutí ašského Konráda Henleina mělo velký vliv i na Hranice. Zde se také začal formovat Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), a celé Ašsko bylo poté Henleinem předáno Hitlerovi ještě před podepsáním Mnichovského diktátu.

Dne 18. dubna 1945 vstoupila 1. pěší divize americké armády pod velením generála Clifta Andruse do ašského výběžku právě přes Hranice. Hranice, jako první obec v Československu kapituluje americkým vojskům během odpoledne. Kapitulace se však neobešla bez varovné dělostřelecké palby, která zničila jednu z hranických továren.

Po obsazení Hranic se Američané vydali 20. dubna do Aše. V roce 1945 následovalo odsunutí německého obyvatelstva na německá území a osidlování obce Čechy z vnitrozemí, Slováky a Rumuny.

V letech 2009–2010 získaly Hranice peníze na několik let plánovanou realizaci obchvatu města, která byla nutná hlavně kvůli vysoké intenzitě dopravy dopravě k hraničnímu přechodu Hranice/Ebmath. V roce 2012 byla dokončena revitalizace středu města. Z evropských dotací bylo rekonstruováno hranické náměstí TGM, které bylo citelně dotčeno poválečnými demolicemi a chátráním budov a jehož stav byl již neúnosný. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 151 obyvatel.

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/hranice/hranice_historie.htm

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice_(okres_Cheb)

Dojmy: Menší městečko s bohatou historií a řadou památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 55 v Hranicích
dům čp. 97 v Hranicích
dům čp. 98 v Hranicích
dům čp. 133 v Hranicích
dům čp. 156 v Hranicích
dům čp. 180 v Hranicích
dům čp. 267 v Hranicích
evangelický kostel v Hranicích
kostel Navštívení Panny Marie v Hranicích
pomník Anglických pilotů v Hranicích
pomník obětem 1. světové války v Hranicích
pomník obětem 1. světové války v Hranicích
pomník osvobození v Hranicích