logo prehis.cz Cestování okres Cheb Drmoul Doubí

Dřenice

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Dřenice, známé také pod německým názvem Treunitz, jsou malebná vesnice, která se nachází přibližně 5 km východně od historického města Chebu. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1273, kdy ji král Přemysl Otakar II. daroval řádu Klaristek v Chebu.

V té době zde pravděpodobně jako lenní pán sídlil Konrád z Paulsdorfu na místní tvrzi. Konrád se v letech 1285 až 1291 dostal do soudních sporů s řádem jeptišek sv. Kláry z Chebu, ale nakonec jejich požadavkům ustoupil.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Dřenice staly součástí obce Jesenice. Avšak po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a výstavbě přilehlé přehrady vesnice téměř zanikla. V roce 1961 se stala součástí města Cheb, kam spadá dodnes.

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 33 obyvatel, což svědčí o poklidném a klidném životě v této vesnici.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99enice_(Cheb)

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15979

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se východně od Chebu, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 12 v Dřenici
kostel sv. Oldřicha ve Dřenici
pamětní kámen geodetického bodu ve Dřenici
pomník obětem 1. světové války ve Dřenici
pomník obětem 2. světové války ve Dřenici
smírčí kříž 0651 ve Dřenici
tvrz Burgholz ve Dřenici