logo prehis.cz Cestování okres Cheb Doubrava u Aše Dřenice

Drmoul

Informace

Městský erb:

Znak_Drmoul

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Obec Drmoul, nacházející se 4 km jihozápadně od Mariánských Lázní, je historickým skvostem s bohatou minulostí. První písemná zmínka o ní pochází z let 1366 – 1368, kdy byla součástí tzv. Nových Čech Karla IV. a byla zapsána do zlaté buly. Vesnice, která v té době patřila k Tachovskému panství, byla založena na místě divoké krajiny a mnohých močálů.

V roce 1455 se ves stala předmětem sporu mezi panem Buriánem z Gutštejna a panem Hendrychem z Plavna. Již v té době byla ves v držení rytíře Kašpara Frase na Drmoulu, což nepřímo dokládá existenci tvrze či panského sídla. V roce 1522 se dozvídáme, že statek vlastnil Vilém z Obenbergu. Tento rod v průběhu 2. poloviny 16. století opustil zdejší tvrz a založil novou tvrz na Panském vrchu a zdejší panství rozšířil o sousední Horní Ves a Skelnou Huť.

Vesnice byla následně rozdělena mezi pány ze Schirndingu, kteří ji připojili k Chodové Plané, a Šliky, kteří ji připojili k panství Planá. V roce 1674 se vesnice stala majetkem rodu Haimhausenů, kteří ji trvale připojili k panství Chodová Planá. Po zrušení patrimoniální správy se vesnice v polovině 19. století stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti.

Vrcholu co do počtu obyvatel dosáhla obec v roce 1930, kdy zde žilo celkem 1349 obyvatel. Po konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí, ale i tak byl počet obyvatel v této obci v roce 1950 jen 680. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 1013 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drmoul

Zdroj: https://www.obecdrmoul.cz/o-drmoulu/z-historie-obce/

Dojmy: Velká obec, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 v Drmoulu
dům čp. 7 v Drmoulu
dům čp. 11 v Drmoulu
dům čp. 13 v Drmoulu
dům čp. 15 v Drmoulu
dům čp. 19 v Drmoulu
dům čp. 21 v Drmoulu
dům čp. 31 v Drmoulu
dům čp. 49 v Drmoulu
dům čp. 52 v Drmoulu
dům čp. 94 v Drmoulu
dům čp. 148 v Drmoulu
kaple sv. Josefa v Drmoulu
Panská kyselka v Drmoulu
Panská rozhledna v Drmoulu
Potoční kyselka v Drmoulu
Štolní kyselka v Drmoulu
zaniklá ves Cech sv. Víta v Drmoulu
Židovský hřbitov v Drmoulu