logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dřenice smírčí kříž 0651

Dřenice - tvrz Burgholz

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tvrz, která se nachází na ostrohu nad řekou Odravou, je obestřena tajemstvím. Její původ a historie jsou zahaleny do nejasnosti, protože přesné datum jejího vzniku je neznámé. Archeologické nálezy, které by mohly poskytnout nějaké stopy, zde nebyly dosud objeveny, což komplikuje jakoukoli pokus o dataci.

Existují různé teorie o tom, co tato tvrz mohla být - někteří spekulují, že to mohlo být pravěké hradiště, středověký vojenský tábor nebo dokonce hrad některých z Chebských ministeriálů. Jako pravděpodobný zakladatel je uváděn vladyka Leopold z Dřenic, který je zmiňován ještě před rokem 1245. Avšak v písemné zmínce z roku 1273 již tato tvrz není zaznamenána.

Tvrz má obdélníkový půdorys s délkou delší strany asi 110 metrů a šířkou od čtyřiceti do osmdesáti metrů. Z vnějšího opevnění se dochoval val s příkopem dlouhým třicet metrů na západní a padesát metrů na severní straně. Příkop je přibližně jeden metr hluboký a pět metrů široký a val se zachoval do výšky jednoho metru. Vnitřní opevnění má podobné rozměry a vzdálenost mezi vnějším a vnitřním opevněním je na západní straně třicet metrů.

Toto dvoudílné hradiště, porostlé smíšeným lesem, je dnes poškozeno neodbornými výkopy, které odhalily, že těleso valu je nasypáno z písku. I přes tyto zásahy však tvrz stále představuje fascinující historickou památku, která vyvolává otázky a inspiruje k dalšímu bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99enice_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Zdroj fotografií: https://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Drenice%20-%20Bergholz

Dojmy: Dle fotografií velmi zajímavé tvrziště, či hradiště, jen škoda že jsem si poznamenal špatné souřadnice.

Mapa

Fotografie

tvrz Burghol v Dřenici
tvrz Burghol v Dřenici
tvrz Burghol v Dřenici
tvrz Burghol v Dřenici
×