logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb pomník Friedricha Ludwiga Jahna pomník sdružení Zemského sněmu Chebanů

Cheb - pomník osvobození Americkou armádou

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Na jednom historickém místě v Chebu se v průběhu let vystřídala řada pomníků. První z nich, vztyčený na počest 73. chebského pluku padlých v Prusko-Rakouské válce, byl vytvořen Johannem Adolfem Maverlem a odhalen 29. června 1912. Tento pomník však nevydržel dlouho, byl odstřelen v roce 1946 a nahrazen pomníkem osvobození Chebu Americkou armádou.

Nový pomník byl slavnostně odhalen v roce 1947, ale v roce 1955 byl odstraněn a na jeho místě byla postavena socha pohraničníka se psem. Tato socha zde stála až do roku 1990, kdy ji neznámý jedinec přemístil před budovu policie.

Když se původní pomník osvobození ztratil, občan Aleš Kubera se rozhodl na své náklady nechat vytvořit nový pomník. Ten byl slavnostně odhalen 27. dubna 1990. V roce 2002 pan Kubera daroval tento pomník městu Cheb, kde stojí dodnes. Tato série pomníků tak odráží měnící se dějiny a hodnoty města Chebu.

Zdroj: https://zivechebsko.cz/2014/05/08/jedno-misto-tri-pomniky/

Dojmy: Jednoduchý pomník, který se nachází v centru parku.

Mapa

Fotografie

pomník osvobození Americkou armádou v Chebu
pomník osvobození Americkou armádou v Chebu
pomník osvobození Americkou armádou v Chebu
×