logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb pomník osvobození Americkou armádou pomník Sovětským obětem

Cheb - pomník sdružení Zemského sněmu Chebanů

Informace

Navštíveno: 25. 3. 2019

Historie: V roce 1872, v srdci Prahy, se zrodilo vysokoškolské sdružení s názvem Zemský sněm Chebanů. Toto sdružení, které bylo založeno s cílem podporovat vzdělání a společenský růst, oslavilo své půlstoletí tím, že nechalo vytvořit pomník.

Tento pomník byl slavnostně odhalen v roce 1922. Stál jako symbol úcty a připomínky padlých Chebských studentů během první světové války. Byl vytvořen talentovaným inženýrem jménem Fritz, jehož plné jméno se bohužel z pomníku nepodařilo rozluštit.

Po druhé světové válce, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto, pomník začal chátrat. Byl poškozován vandaly a ztratil svůj původní lesk. Avšak, v průběhu druhé poloviny 20. století a pravděpodobně i v 90. letech 20. století a v prvním dvacetiletí 21. století, byl pomník několikrát obnovován. Díky těmto obnovám stále stojí jako symbol úcty k padlým studentům a jako připomínka historie sdružení Zemský sněm Chebanů.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/pomnik-zemskeho-snemu-chebanu

Dojmy: Bohužel jsem o tomto pomníku nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

pomník sdružení Zemského sněmu Chebanů v Chebu
pomník sdružení Zemského sněmu Chebanů v Chebu
pomník sdružení Zemského sněmu Chebanů v Chebu
×