logo prehis.cz Cestování okres Cheb Chodovská Huť Chvoječná

Chotěnov

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Chotěnov, známý také jako Kuttnau v němčině, je malebná vesnice, která se nachází jen 4 km jihovýchodně od lázeňského města Mariánské Lázně. Historie Chotěnova je úzce spjata s klášterem v Teplé. Při založení konventu v roce 1193 byl Chotěnov považován za hraniční ves klášterního majetku. První písemná zmínka o Chotěnovu pochází z roku 1273.

V roce 1818 byla v katastru Chotěnova založena továrna na hliněné džbánky, kolem které následně vyrostla osada Skláře, která byla součástí Chotěnova. Po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 se Chotěnov stal součástí Pístova. V 90. letech 19. století se Chotěnov stal samostatnou obcí a v 50. letech 20. století byl název obce rozšířen na Chotěnov-Skláře. Od 1. ledna 1970 se Chotěnov-Skláře stal součástí Mariánských Lázní. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žilo celkem 18 obyvatel. Tato vesnice, ačkoli malá, má bohatou historii a je důležitou součástí regionu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chot%C4%9Bnov_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 12 v Chotěnově
dům čp. 13  v Chotěnově
krucifix v Chotěnově
PP Koňský pramen v Chotěnově