logo prehis.cz Cestování okres Cheb Chotěnov krucifix

Chotěnov - PP Koňský pramen

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Koňský pramen, vyhlášený jako přírodní památka 5. února 1996, je fascinující místo, kde se objevují vývěry přírodní uhličité kyselky. Tato kyselka má převážně hořečnato až železnaté složení, což je důvodem její ochrany.

Geologický podklad pramene tvoří amfibolity s vložkami pararul. Při botanickém průzkumu bylo zjištěno 4 druhy mechorostů a 26 druhů cévnatých rostlin, avšak žádný chráněný druh nebyl nalezen.

Vlastní pramen je hydrouhličitanová vápenatohořečnatá slabě mineralizovaná studená kyselka. Má teplotu přibližně 8 °C a pH 5,3, s obsahem 2 197 mg volného CO2 na 1 litr. Vydatnost pramene je 19,8 litru/min.

U pramene je umístěna informační tabule pro návštěvníky. Existuje pověst, že v bažinatém okolí se během třicetileté války utopil jízdní oddíl, což mělo dát původ jménu pramene. Stejná pověst se však traduje i o Vlčích pramenech u Velké Hleďsebe.

V roce 1995 byla nad pramenem instalována stříška, která byla v roce 2003 rekonstruována. V roce 2015 však stříška chybí. Tato skutečnost dodává prameni určitý historický nádech. Koňský pramen je tedy nejen přírodní památkou, ale také místem s bohatou historií a zajímavými pověstmi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%88sk%C3%BD_pramen

Dojmy: Chutný pramen, který původně nesl název údolní kyselka, ale kvůli nepochopení překladu získal název Koňský pramen.

Mapa

Fotografie

PP Koňský pramen v Chotěnově
PP Koňský pramen v Chotěnově
×