logo prehis.cz Cestování okres Cheb Bezvěrov Božetín

Bohuslav

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Bohuslav, známá také jako Passlas v němčině, je malebná vesnička ukrytá v krajině asi 7 km severozápadně od Teplé. Její historie sahá až do roku 1233, kdy byla již zmiňována jako majetek premonstrátského kláštera v Teplé. Vesnice byla původně postavena jako typická slovanská okrouhlice.

Během třicetileté války utrpěla Bohuslav velké škody a mnoho stavení muselo být znovu postaveno. V letech 1530–1550 byla vesnice součástí bečovského panství a měla blízké vztahy s Mnichovem a Popovicemi.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Bohuslav stala součástí obce Popovice. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se vesnice téměř vylidnila. Při sčítání lidu v roce 1947 zde žilo 42 nových dosídlenců, ale v roce 1970 zde byli trvale hlášeni pouze 4 obyvatelé.

V roce 1961 se Bohuslav stala součástí obce Poutnov a patřila tam až do roku 2006, kdy se stala součástí obce Teplá, kam patří dodnes. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije 11 obyvatel, kteří udržují ducha této historické vesnice naživu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Bohuslavi
krucifix v Bohuslavi
pomník obětem 1. světové války v Bohuslavi
socha sv. Jana Nepomuckého v Bohuslavi