logo prehis.cz Cestování okres Cheb Bohuslav krucifix socha sv. Jana Nepomuckého

Bohuslav - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: V roce 1922, v malebné vesnici Bohuslav, se místní občané rozhodli vzdát hold pěti padlým a zemřelým občanům první světové války. Své úsilí spojili a podle vlastního návrhu postavili pomník nad horním návesním rybníkem, v jižní části svažité návsi, uprostřed vesnice.

Slavnostní odhalení pomníku se konalo 6. srpna 1922 ve dvě hodiny odpoledne a přilákalo velké množství obyvatel z širokého okolí. Pomník poté vysvětil tehdejší mnichovský děkan Evermod Richard Puchta.

Nicméně, po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války, pomník přestal být udržován a postupně chátral. Na počátku 21. století byl objekt v špatném stavu, jména obětí na nápisové desce byla nečitelná a oplocení pomníku bylo rozvaleno. Prostor bývalé návsi byl neudržovaný a zcela zarostlý.

Avšak, v průběhu prvního dvacetiletí 21. století, se pomník dočkal svého kompletního restaurování, čímž byla jeho důstojnost obnovena. Tento pomník nyní stojí jako připomínka obětí a dějin vesnice Bohuslav.

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/petorurojo

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bohuslav-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Zajímavý pomník, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 1. světové války v Bohuslavi
×