logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vila Gustava Fischera st. vila Gustava Hilfa

Aš - vila Gustava Geipela

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Vila Gustava Geipela, postavená v roce 1888 v centru města Aše, je reprezentativním sídlem ašského textilního továrníka Gustava Geipela. Tato nádherná stavba, postavená ve stylu romantizujícího historismu s neorenesančními a neobarokními motivy, je obklopena zahradou a původním kovaným plotem s kamennými sloupky.

Vila je patrová budova s pravidelným, téměř čtvercovým půdorysem, z něhož vystupují mělké kvadratické rizality. Jedna z nich je polygonální a je zakončená malou bání. Hlavnímu uličnímu průčelí dominuje středový rizalit, krytý v úrovni střechy polygonální věžičkou s vysokou jehlancovitou střechou.

V přízemí se nachází hlavní reprezentativní část domu, včetně sálu se stěnami, opatřenými táflováním a s kazetovým stropem. Prostory v prvním poschodí jsou řešeny méně honosně, některé z nich mají štukové stropy.

Hodnota objektu spočívá mimo jiné i v tom, že nebyl dotčen žádnými necitlivými úpravami či pozdějšími přestavbami a přístavbami. V průběhu let nebyla narušena vnitřní dispozice vily s historickými konstrukcemi a s celou řadou zajímavých architektonických detailů.

V zahradě, obklopující vilu, stojí malý hrázděný altánek. Zahrada, altánek i původní kovaný plot jsou rovněž součástí památkově chráněného areálu. Tato vila je tak skvělým příkladem historického dědictví a architektonické krásy.

Po roce 1896 předal Gustav vedení firmy svým mladším bratrům Robertovi a Christianovi. Gustav, který byl členem městského zastupitelstva a od roku 1907 také místostarostou Aše, proslul svými dobročinnými aktivitami.

V roce 1906 nechal v Aši zbudovat nové náměstí (Lutherovo náměstí). Po roce 1907 se příkladně věnoval zlepšení zdravotnictví ve městě. V roce 1908 nechal vydláždit městské chodníky, v roce 1910 financoval výstavbu kanalizace a dláždění silnic v Aši. Gustav Geipel, který zemřel 13. července 1914, ve své závěti odkázal městu rozsáhlé pozemky v Aši i v okolí a k tomu ještě 6 milionů korun, které měly být použity na vydláždění zbytku ulic a na zaplacení městského dluhu.

Po smrti Gustava Geipela se ve vlastnictví vily vystřídalo několik majitelů, od roku 1926 ji vlastnila rodina Fischerů. V 60. letech 20. století budova přešla pod správu ministerstva vnitra a od té doby zde sídlilo místní oddělení Veřejné bezpečnosti. Později byla vila v majetku města, které ji pronajímalo Policii ČR. Policie zde sídlila až do roku 2018, když však město prodalo vilu za 6 milionů Kč Ministerstvu vnitra ČR, bylo náhle rozhodnuto policejní oddělení přestěhovat do jiného objektu. V lednu roku 2021 vilu, která byla prohlášena kulturní památkou 4. července 2015, nabídl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prostřednictvím aukce k prodeji.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Gustava_Geipela

Dojmy: Nádherná a velmi bohatě zdobená vila.

Mapa

Fotografie

vila Gustava Geipela
×