logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tělocvična tělovýchovného spolku Jahn Vila čp. 873/12

Aš - Vila Alberta Kirchoffa

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: V malebném městě Aši se tyčí solitérní vila, vznikla nákladem Alberta Kirchhoffa. Tato honosná stavba byla postavena v letech 1903-1904 podle návrhu stavební firmy Köhler & Sohn. Architektura vily odráží styl pozdního historismu a prvky nastupující secese.

Albert Kirchhoff, ašský továrník, nechal tuto vilu postavit, ale již v roce 1908 ji věnoval evangelické farnosti jako “Nadační dům Alberta Kirchhoffa”. V průběhu 20. století se z této honosné vily stal obytný dům.

Budova je postavena na zhruba čtvercovém půdorysu s výraznými nárožími, která jsou akcentována věžicemi. Jižní nároží je polygonální, severní nároží je kvadratické. Věžice jsou zakončeny jehlancovitými střechami.

Do severovýchodního nároží budovy je vsunut lichoběžníkový rizalit, který narušuje čtvercové půdorysné schéma základní hmoty budovy. Zde je umístěn hlavní vchod a centrální schodiště.

Fasády jsou řešeny v pozdně historizujícím tvarosloví s prvky nastupující secese a s náročným tektonickým členěním. Ve výzdobě fasád se uplatňuje pásová rustika, slepá balustráda, výrazné kordónové římsy vydělující jednotlivá podlaží, trojúhelné frontony a další prvky.

Celkově se jedná o náročně hmotově a výtvarně řešený objekt vilového typu, pojatý ve stylu pozdního eklektického historismu, s drobnými prvky ve stylu nastupující secese. Tato vila je skvělým příkladem architektonického dědictví a historie města Aši.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vila-alberta-kirchoffa-11164267

Zdroj: http://asskyweb.cz/predvalecne-vily-v-asi/

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C5%A0umavsk%C3%A1_(A%C5%A1)

Dojmy: Nádherná a honosná vila, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografii.

Mapa

Fotografie

Vila Alberta Kirchoffa v Aši
Vila Alberta Kirchoffa v Aši
×