logo prehis.cz Cestování okres Cheb škola Tělocvična tělovýchovného spolku Jahn

Aš - Tělocvična

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: V srdci města Aš se tyčí reprezentativní secesní budova, která slouží jako tělocvična, kulturní středisko a komunitní centrum. Tato budova má bohatou historii, která sahá až do roku 1849, kdy byl založen Ašský turnerský spolek Turnverein Asch. Spolek získal od městské rady venkovní sportoviště a v roce 1869 otevřel novou tělocvičnu.

Nicméně, počátkem 20. století již tato tělocvična nevyhovovala rostoucím potřebám a bylo rozhodnuto o jejím zbourání a nahrazení větší budovou na stejném místě. Stavba nové budovy byla zahájena 1. října 1912 a slavnostně otevřena 6. července 1913. Stavbu navrhl ašský architekt Ernst Hausner.

Od roku 1925 v budově fungovala jednoletá turnerská škola, kde vyučoval Konrád Henlein, a v roce 1926 byl k tělocvičně přikoupen sousední pozemek pro venkovní cvičiště. Budova prošla několika změnami názvu a využití, od roku 1945 nesla jméno Slovanský dům a v roce 1956 se stala Domem osvěty.

V roce 2019 byla budova prohlášena za kulturní památku a v roce 2022 byl zpracován projekt na její přestavbu na komunitní centrum. Přestavba byla zahájena v roce 2023 a měla by být dokončena v roce 2026.

Budova je monumentální třináctiosou stavbou s hlavním průčelím obráceným do Karlovy ulice. Průčelí je děleno dvěma rizality, každý s vlastním charakteristickým portálem a štítem. Budova má kromě hlavního vchodu ještě dva další vstupy a je kryta mansardovou střechou. Hlavní sál je zastřešen unikátní dřevěnou klenbou nesenou kovovým krovem s nýty. Na jižní straně je k hlavnímu sálu přistaven menší sál s pultovou střechou, který slouží jako kinosál nebo divadelní sál. Tento menší sál by měl být v rámci plánované přestavby zbourán.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Blocvi%C4%8Dna_(A%C5%A1)

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Blocvi%C4%8Dna_(A%C5%A1)

Dojmy: Zajímavá stavba, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografii.

Mapa

Fotografie

Tělocvična v Aši
×