logo prehis.cz Cestování okres Cheb smírčí kříž 0019 škola

Aš - spořitelna

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: V roce 1873 se obecní rada města Aš rozhodla založit městskou spořitelnu. Po získání státního povolení začala spořitelna fungovat 1. ledna 1874. Původně sídlila v přízemí místní radnice, ale s rostoucími nároky na prostor se stále více potýkala s nedostatkem místa.

Až v roce 1904 se začalo s výstavbou nové budovy. K jejímu navržení byl přizván renomovaný německý architekt Josef Zasche, který měl za sebou již řadu úspěšných projektů, včetně kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou. Nová budova spořitelny, postavená v geometrizujícím secesním stylu na místě dvou starších domů na tehdejší Kaiserstrasse, byla dokončena a otevřena veřejnosti na konci roku 1904.

V zadní části budovy, sousedící s dnešní Karlovou ulicí, byl umístěn také poštovní úřad. Na projektu se podíleli také dva přední regionální sochaři a žáci Josefa Václava Myslbeka, Karl Wilfert ml. a Johann Adolf Mayerl, kteří společně navrhli sochařskou výzdobu fasády. Provedení fasády se pak ujal Jakub Kocourek z Prahy.

Budova je bohatě zdobená řadou uměleckých řemeslných prací od regionálních řemeslníků. Okenní kované mříže vyrobila firma Karl Fleißner u. Sohn, vstupní dveře (dnes již neexistují) vyrobil Friedrich Wießner, zábradlí schodiště zhotovilo zámečnictví Rudolf Reiner, mramorové práce a schodiště vyrobila firma Moerkel und Witte, truhlářské práce provedla firma Hartwig und Gerstner a žulový sokl na fasádě vyrobil W. Woerfel ze Selbu.

Po druhé světové válce se budova stala sídlem Československé státní spořitelny. Na chvíli zde sídlil také Městský výbor KSČ a Pionýr. Po přestěhování České spořitelny do nové budovy na Hlavní ulici byla do budovy přemístěna městská knihovna, která zde sídlí dodnes.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sporitelna-11164219

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/patutufune

Dojmy: Zajímavá stavba, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografii.

Mapa

Fotografie

spořitelna v Aši
×