logo prehis.cz Cestování okres Cheb smírčí kříž 0018 spořitelna

Aš - smírčí kříž 0019

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž, jehož autor, doba vzniku a důvod jsou neznámé, je obklopen tajemstvím a legendami. Jedna z nich vypráví, že kříž byl vztyčen na hrobě švédského důstojníka, zatímco druhá tvrdí, že byl postaven na místě, kde se dvě dívky posekaly kosami a jedna z nich zemřela.

Tento kříž byl postupem času zapomenut, ale v roce 1937 byl znovu objeven a vztyčen na svém původním místě. V této době zde badatel A. Weldary provedl vykopávky do hloubky 6 metrů, čímž vyvrátil pověst o švédském důstojníkovi.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tento kříž ocitl v zakázaném pohraničním pásmu. Stal se cílem střelby pohraniční stráže, což na něm zanechalo zřetelné důlky.

Tento smírčí kříž, který má na výšku 110 cm, šířku 83 cm a tloušťku 20 cm, je tak nejen památkou na minulost, ale také symbolem obnovy a připomínkou toho, jak historické artefakty mohou inspirovat současné úsilí o zachování kulturního dědictví.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Cheb/As.html

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který se nachází nedaleko státní hranice.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0019 v Aši
smírčí kříž 0019 v Aši
smírčí kříž 0019 v Aši
×