logo prehis.cz Cestování okres Cheb smírčí kříž 0017 smírčí kříž 0019

Aš - smírčí kříž 0018

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž, jehož původ je obestřen tajemstvím, je fascinujícím artefaktem s nejasnou historií. Díky stupni eroze je zřejmé, že se jedná o velmi starý kříž, jak již zmiňuje Alberti v roce 1897.

Již v tomto roce byl smírčí kříž povalen a zarůstal travou. Z tohoto důvodu byl kříž vyzvednut a v roce 1914 přesunut ze svého původního místa u cesty z Aše do Mokřin k 2. základní škole v Aši, kde stojí do současnosti.

Jedno rameno kříže je ulomeno, ale tak se stalo ještě před popisem Albertiho. Samotný kříž má na výšku 102 cm, šířku 84 cm a tloušťku 25 cm. Tento smírčí kříž je tak nejen památkou na minulost, ale také symbolem obnovy a připomínkou toho, jak historické artefakty mohou inspirovat současné úsilí o zachování kulturního dědictví.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Cheb/As.html

Dojmy: Velmi zajímavý kříž, ke kterému se bohužel neváže žádná pověst či příběh.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0018 v Aši
smírčí kříž 0018 v Aši
smírčí kříž 0018 v Aši
×