logo prehis.cz Cestování okres Cheb dům čp. 1577/2 dům čp. 2211/24

Aš - dům čp. 1787/9

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V roce 1928 se ve městě Aš objevil nový architektonický skvost. Byl to objekt postavený Norimberským Zemským finančním úřadem, který sloužil jako služební byty pro jeho zaměstnance. Tento projekt byl zpracován v roce 1927 projekční firmou Döllinger & Zäh a stavbu prováděla místní stavební a projekční firma Köhler & Pschera.

Objekt je mohutný dům s půdorysem ve tvaru písmene U, který se tyčí na mírně svažitém pozemku. Jeho základ tvoří mohutný sokl obložený kamennými kvádry. Dům má tři nadzemní podlaží a je zastřešen nízkou valbovou střechou s krytinou z pálené tašky.

Hlavní uliční průčelí je čtrnáctiosé a fasáda objektu je hladká. Je horizontálně členěna průběžnými podokenními římsami z cihlových tvarovek, které zdůrazňují nároží domu a vytvářejí pilastry rozčleněné horizontálními římsičkami. Původně byla stroze působící fasáda doplněna okenicemi, které byly její hlavní ozdobou. V současnosti narušují jednolitou fasádu pouze dvě osy s vstupy, nad kterými jsou v horních dvou patrech osazeny balkony s kovovým prutovým zábradlím. Stavební otvory v těchto osách jsou zdůrazněny keramickým obkladem.

Boční průčelí mají čtyři okenní osy a všechna průčelí domu jsou členěna shodným způsobem. Na pravém bočním průčelí je v patře nasazen úzký arkýř široký na dvě osy. Jeho střecha je upravena jako pochozí balkon a arkýř je nesen třemi kamennými konzolami. Těleso arkýře je zdobeno stejně jako fasáda obkladem z keramických tvarovek na nárožích a ve středu.

Kolem objektu se dochovalo původní oplocení zahrady tvořené kamennou podezdívkou, masivními sloupky z kamenných kvádrů a dřevěnými plaňkovými dílci. Tento objekt je tak skvělým příkladem architektury 20. století ve městě Aš.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-se-sluzebnimi-byty-financni-uradu-11164315

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/nokuvoguru

Dojmy: Nádherný dům, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

dům čp. 1787/9 v Aši
×