logo prehis.cz Cestování okres Cheb dům čp. 1558/19 dům čp. 1787/9

Aš - dům čp. 1577/2

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V roce 1913, v malebném městě Aš, se manželé Ernst a Marie Schmidtovi rozhodli pro výstavbu bytového řadového domu s pekárenským provozem. Projekt domu vytvořil stavitel J. Geipel z Mokřin a jeho design odráží krásu geometrické secese.

Dům je dvoupatrový s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Uliční fasáda je zdobena deseti okenními osami. Vstup do obytné části domu je umístěn ve střední ose, zatímco vchod do komerčních prostor, které se nacházejí v přízemí, je situován v pravé krajní ose. Parter uličního průčelí byl v moderní době upraven.

Na hlavní průčelí jsou v rovině střešního pláště nasazeny dva rozměrné štítové vikýře, které jsou doplněny trojicí drobnějších mezilehlých vikýřů. Fasády jsou pojednány v secesním slohu s decentní tektonikou fasádních prvků a bez náročně pojatého dekoru. Průčelí je zdobeno geometrickými tektonickými prvky a několika vegetabilními motivy.

Přízemí domu je členěno pásovou rustikou a je od patra odděleno profilovanou kordónovou římsou. Patro je zdobeno jemnou bosáží a mírně vystupujícím geometrickým dekorem. Nad některými okenními otvory je výzdoba dotvořena rostlinným motivem. Původní okenní výplně se bohužel nedochovaly.

Dům původně sloužil i jako pekárna a ke dvornímu průčelí byla přistavěna drobná kůlna. Ve dvoře se nacházelo několik menších provozních objektů, jako byla prádelna a dílna. Avšak v průběhu 20. století tyto provozy zanikly a dům nyní slouží jako činžovní dům.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-11164300

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/lapanolahu

Dojmy: Nádherný dům, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

dům čp. 1577/2 v Aši
×