Tatrovice - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: Tato pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vztyčena již v roce 1783, pod hrází bývalého návesního rybníku. Sochu nechal zřídit farní administrátor Anton Fritsch, a vytvořil ji Loketský sochař Johann Wildt. Následně, když byl zrušen návesní rybník, tak byla socha přesunuta na rozcestí mezi domy čp. 3 a 4. Na konci 2. světové války po odsunu německého obyvatelstva, ale socha započala chátrat. Po dlouhém období chátrání byla roku 2011 zrekonstruována.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/tatrovice-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Pěkně zrekonstruovaná socha, která se nachází na návsi.

Mapa

Fotografie

IMG_9029
IMG_9028
IMG_9026
IMG_9024
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich