Tatrovice - vyhlídka Chodaublick

Informace

Navštíveno: 2. 2. 2016

Historie: Vyhlídka se nachází na kopci dnes nazvaném Liščí kopec, ale ještě před rokem 1945 mu nikdo neřekl jinak nežli Föllerberg. Toto německé jméno odkazovalo na políčka, která zde začali na tomto kopci vyrůstat v 18. století. Na těchto políčkách se pěstovali především brambory, a zbytky políček jsou do dnes pozorovatelné, ve formě ohradních zídek. Pro obyvatele Chodova se toto místo stalo významné, jelikož z dříve holého kopce, bylo krásně vidět jejich rodné město, ale i Božíčany a Sokolov. Po odsunu německého obyvatelstva, se ale na tuto vyhlídku zapomnělo. Až když započali rozprávky s bývalými Chodovskými rodáky, byla tato překrásná vyhlídka znovuobjevena. Nyní jelikož je kopec zalesněn není až tak široký rozhled, ale i tak lze vidět Chodov, vrcholky slavkovského lesa a hrad Loket. K tomuto místu se váže i jedna pověst, kterou si zde dovolím citovat:

„Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na úpatí Föllerbergu a zatímco se jeho ovečky klidně pásly, vylezl chlapec na kopec, kde našel u skály nádhernou květinu, která se mu natolik líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Unaven výstupem na kopec ulehl na kámen, když v tu se za ním ozvalo třesknutí a když se polekaně otočil, uviděl ve skále otvor, v kterém stála bíle oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji následoval. Chlapec ji poslechl a vešel otvorem do velkého bílého sálu, který byl pln zlata, stříbra a drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít a kolik bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček s květinou na kámen a začal si plnit kapsy zlatem a stříbrem. Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní „Nezapomeň na to nejkrásnější!“. Tím myslela květinu na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kameni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený. Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na svazích Föllerbergu, jen ten bude moci znovu horu otevřít a odnést si její poklady. “

Zdroj: http://chodauer.blogspot.cz/2014/08/o-chodaublicku.html

Dojmy: Tajemný kopec, s kouzelným lesem opravdu ukrývá neskutečně nádherný výhled. Škoda že jen hyzděn doly a Vřesovou.

Mapa

a

Fotografie

×