Královské Poříčí - hradiště Burgberk

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: V Královském Poříčí bylo objeveno pravěké hradiště z mladší doby bronzové. Je to ojedinělý doklad pravěkého osídlení a existence opevněného sídliště v této oblasti. Zde budu citovat popis:

“Hradiště oválného půdorysu, na Z odděleno příkopem, který směrem k S mizí, na J přechází ve svah. Na S, J i V poloha chráněna svahem. Delší osa hradiště ve směru SZ-JV ca 45(55)m, kratší SV-JZ ca 25(40)m. Lokalita porostlá křovinami, při obvodu vzrostlejší listnaté stromy. Archeologická sondáž v prostoru hradiště i příkopu v r. 1984. ”

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1254231&sequence=5&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Kr%C3%A1lovsk%C3%A9+Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá památka, ale prolézat se mi to nechtělo, z důvodu prodírání se roštím.

Mapa

Fotografie

IMG_0913
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain