Horní Slavkov - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Jedná se o zděný patrový dům stojící na historickém Náměstí Horního Slavkova, který je dokladem původní zástavby této části města. Toto původně renesanční stavení bylo vystavěno někdy kolem roku 1500 a nakonec kolem poloviny 19. století prošlo přestavbou, která dala tomuto stavení jeho současný vzhled.

popis stavby: „Zděný, řadový, omítaný, dvoupatrový obytný dům na úzké parcele. Hlavní uliční průčelí o 2 okenních osách člení patrové, pásové, štukové římsy, na nárožích lizény. V přízemí vlevo vstupní portál se segmentovým záklenkem a dvě okna s kruhovým záklenkem. Okna se segmentovými záklenky, osazena v líci, ven otevíraná, členěná okenní křídla. Ostění oken a dveří přiznané jako zapuštěné v omítce. Ve dvorním průčelí zachovány části kamenných ostění oken. V prvním patře vstupní otvor ven do malého přístavku v levém rohu, který se nedochoval. V přízemí byl původně průjezd do dvora, klenební pás zevnitř u obou průčelí i uprostřed přízemí. V patře zevnitř nad okny klenební segmentové pasy s konzolami mezi okny, na kterých spočíval původní strop. Všechny místnosti bývaly plochostropé, trámový záklopový strop, trámy na hranách zdobeny okosením, v prvním patře strop štukový se širokým štukovým lemem. Střecha sedlová, dnes s plechovou krytinou, na ní dvě střešní okna.""

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20105650

Dojmy: Jeden z několika historických domů na starém náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich